Poradnik

DOSKONALE ZDAJEMY SOBIE SPRAWĘ Z TEGO JAK TRUDNY JEST CZAS ,GDY OPUSZCZA NAS BLISKA OSOBA . ROZUMIEJĄC TĘ SYTUACJĘ, W OPARCIU O NASZE WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE PREZENTUJEMY PAŃSTWU PRZEWODNIK, W KTÓRYM UZYSKACIE PAŃSTWO NIEZBĘDNE INFORMACJE. MAMY NADZIEJĘ ,ŻĘ BĘDĄ ONE DLA PAŃSTWA INSTOTNĄ POMOCĄ PRZY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ.

PIERWSZYM KROKIEM JAKI NALEŻY PODJĄĆ JEST UZYSKANIE KARTY ZGONU. WYDANA PRZEZ LEKARZA JEST DOKUMENTEM STWIERDZAJĄCYM ZGON PACJENTA. KARTA ZGONU JEST NIEZBĘDNA DO UZYSKANIA AKTU ZGONU. ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE I OKOLICZNOŚCI ZGONU RÓŻNE SĄ ZASADY POSTĘPOWANIA W CELU JEJ UZYSKANIA:

ZGON W DOMU

W PRZYPADKU GDY ZGON NASTĄPI W DOMU NIEZBĘDNA JEST WIZYTA LEKARZA, KTÓRY STWIERDZA ZGON. W CIĄGU DNIA LEKARZ RODZINNY WYSTAWIA KARTĘ ZGONU. W PRZYPADKU ZGONU W GODZINACH NOCNYCH LEKARZ POGOTOWIA Z REGUŁY WYSTAWIA KARTĘ INFORMACYJNĄ, Z KTÓRĄ RANO TRZEBA UDAĆ SIĘ DO PRZYCHODNI CELEM ODBIORU KARTY ZGONU. PO TYM JAK KARTA INFORMACYJNA LUB ZGONU ZOSTANIE WYDANA, NASZA FIRMA ZAJMIE SIĘ PRZEWOZEM ZMARŁEGO DO CHŁODNI. W TYM CELU PROSIMY O KONTAKT POD CAŁODOBOWE NUMERY TELEFONU 34 324 12 12 / 502 60 60 41. (W PRZYPADKU, GDY RODZINA MA ŻYCZENIE DOSTARCZAMY TRUMNĘ, WYSTRÓJ, URZĄDZENIE CHŁODZĄCE DO DOMU ŻAŁOBY)

ZGON W SZPITALU, HOSPICJUM LUB INNYM OŚRODKU ZDROWIA

KARTĘ ZGONU W SZPITALU WYSTAWIA LEKARZ PROWADZĄCY. PO JEJ UZYSKANIU NAJLEPIEJ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM BIUREM POD NUMERAMI TELEFONU 34 324 12 12 / 502 60 60 41 W CELU USTALENIA ODBIORU ZMARŁEGO Z PROSEKTORIUM.

 

WYPADEK

GDY ZGON NASTĄPI NA SKUTEK WYPADKU, SAMOBÓJSTWA, MORDERSTWA LUB INNY. I NA ZLECENIE PROKURATORA CIAŁO JEST PRZEWOŻONE DO ZAKŁADU MEDYCYNY SĄDOWEJ (TRANSPORT WYKONUJE FIRMA DZIAŁAJĄCA NA ZLECENIE PROKURATURY I W ŻADEN SPOSÓB NIE OBLIGUJE TO JEJ DO ORGANIZACJI POGRZEBU). W TYM PRZYPADKU RODZINA OTRZYMUJE W PROKURATURZE ZEZWOLENIE NA POCHOWANIE, NASTĘPNIE W ZAKŁADZIE MEDYCYNY SĄDOWEJ WYDAWANA JEST KARTA ZGONU (W PRZYPADKU OKOLIC CZĘSTOCHOWY ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ ZNAJDUJE SIĘ PRZY SZPITALU NA PARKITCE). PROKURATOR MOŻE ODSTĄPIĆ OD SEKCJI ZWŁOK POZOSTAWIAJĄC ZMARŁEGO DO DYSPOZYCJI RODZINY. WTEDY PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM BIUREM CELEM PRZEWOZU ZMARŁE

AKT ZGONU

PO UZYSKANIU KARTY ZGONU NALEŻY W ODPOWIEDNIM DO TEGO PODMIOCIE UZYSKAĆ AKT ZGONU. DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA AKTU ZGONU: DOWÓD OSOBISTY WNIOSKODAWCY, DOWÓD OSOBISTY ZMARŁEGO, KARTA ZGONU. O MIEJSCU WYDANIA AKTU ZGONU DECYDUJE MIEJSCE ZGONU NIE ZAMELDOWANIA! W PRZYPADKU CZĘSTOCHOWY AKT ZGONU WYDAJE URZĄD STANU CYWILNEGO PRZY UL. FOCHA 19/21 CZYNNY PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK 7 30-15 30 , WTOREK 7 30-17 00, PIĄTEK 7 30-15 00. GDY ZGON NASTĄPIŁ POZA CZĘSTOCHOWĄ AKT ZGONU WYDA ODPOWIEDNI NA DANYM TERENIE DO TEGO URZĄD NP.: URZĄD GMINY, USC, URZĄD MIEJSKI W, KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ REFERAT ZGONÓW.

WYBÓR FORMY I MIEJSCA POCHÓWKU

W PRZYPADKU ORGANIZACJI POGRZEBU KATOLICKIEGO RODZINA DECYDUJE O MIEJSCU PRZEPROWADZENIA CEREMONII.

 • MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA MOŻE ODBYĆ SIĘ W KOŚCIELE PARAFIALNYM DO, KTÓREGO NALEŻAŁ ZMARŁY. W TYM PRZYPADKU DZIEŃ I GODZINĘ UROCZYSTOŚCI WYZNACZY KSIĄDZ W DANEJ PARAFII. PO UROCZYSTOŚCIACH W KOŚCIELE NASTĘPUJE PRZEJAZD NA ODPOWIEDNI CMENTARZ.
 • MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA RÓWNIEŻ MOŻE ODBYĆ SIĘ W KAPLICY NA CMENTARZU. GODZINĘ I DZIEŃ REZERWUJEMY ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM PRACY CMENTARZA. NAJCZEŚCIEJ CELEBRANSEM NABOŻEŃSTWA JEST KSIĄDZ Z PARAFII ZMARŁEGO.

W KAŻDYM Z TYCH PRZYPADKÓW NIEZBĘDNA JEST WIZYTA W KANCELARII DANEGO CMENTARZA CELEM DOKONANIA FORMALNOŚCI ORAZ ZLECENIA PRZYGOTOWANIA GROBU DO POCHÓWKU. TYCH CZYNNOŚCI DOKONUJE RODZINA LUB PRZEDSTAWICIEL NASZEGO ZAKŁADU, KTÓRY OTRZYMA OD PAŃSTWA DOKUMENTY OD GROBU. GDY ORGANIZUJEMY POGRZEB ŚWIECKI LUB W INNYM OBRZĄDKU O MIEJSCU I FORMIE DECYDUJE RODZINA INDYWIDUALNIE.

KREMACJA

GDY RODZINA DECYDUJE SIĘ NA KREMACJĘ TRZEBA PAMIĘTAĆ ,ŻE MOŻE ONA ZOSTAĆ PRZEPROWADZONA DOBĘ PO ZGONIE. JEŚLI RODZINA MA ŻYCZENIE ORGANIZUJEMY POŻEGNANIE ZE ZMARŁYM PRZED SPOPIELENIEM. O DACIE POŻEGNANIA I SAMEJ KREMACJI DECYDUJE RODZINA. W NASZYM BIURZE DOPEŁNIAMY WSZELKICH FORMALNOŚCI.

WIZYTA W BIURZE ZAKŁADU POGRZEBOWEGO

NASZE BIURO W CZĘSTOCHOWIE NA UL. WOLNOŚCI 54/60 CZYNNE JEST 24h. CAŁĄ DOBĘ MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI POD NUMERAMI TELEFONÓW 34 324-12-12 / 502 60-60-41. NASZE DOŚWIADCZENIE ISTOTNIE POMOŻE PAŃSTWU USPRAWNIĆ DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO ORGANIZACJI POCHÓWKU. Z DOŚWIADCZENIA WIEMY ,ŻE NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM JEST KONTAKT Z NASZYM BIUREM ZARAZ PO TYM JAK RODZINA, DOWIE SIĘ O ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY. DZIĘKI TEMU STOSOWNIE DO OKOLICZNOŚCI I PAŃSTWA OCZEKIWAŃ WYZNACZYMY ODPOWIEDNIĄ KOLEJNOŚĆ DZIAŁANIA, MAJĄC NA UWADZE INDYWIDUALNOŚĆ KAŻDEGO ZLECENIA.

ZASIŁEK POGRZEBOWY

ORGANIZACJA POCHÓWKU, W TYM DOKONANIE PRAWNYCH FORMALNOŚCI, ZAKUP TRUMNY, TRANSPORT CIAŁA ZMARŁEJ OSOBY CZY URZĄDZENIE CEREMONII POGRZEBOWEJ, WIĄŻE SIĘ Z KOSZTAMI. W POLSCE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA NA TE CELE ŚWIADCZENIA Z ZUS-U, ZWANEGO ZASIŁKIEM POGRZEBOWYM. MOŻNA SIĘ O NIEGO STARAĆ SAMODZIELNIE, BĄDŹ SKORZYSTAĆ Z POMOCY Z NASZEGO ZAKŁADU, WTEDY WSZELKICH FORMALNOŚCI DOKONUJEMY ZA PAŃSTWA.

DLA KOGO I KIEDY MOŻNA UZYSKAĆ ZASIŁEK POGRZEBOWY?

ZASIŁEK POGRZEBOWY MOŻNA UZYSKAĆ, GDY ZMARŁA OSOBA:

 • BYŁA UBEZPIECZONA,
 • POBIERAŁA EMERYTURĘ LUB RENTĘ,
 • NIE MIAŁA USTALONEGO PRAWA DO EMERYTURY LUB RENTY, LECZ SPEŁNIAŁA WARUNKI DO JEJ POBIERANIA,
 • POBIERAŁA ZASIŁEK CHOROBOWY, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, ZASIŁEK MACIERZYŃSKI LUB ZASIŁEK W WYSOKOŚCI ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO ZA OKRES PO USTANIU TYTUŁU UBEZPIECZENIA,
 • BYŁA CZŁONKIEM RODZINY OSOBY UBEZPIECZONEJ LUB POBIERAJĄCEJ EMERYTURĘ LUB RENTĘ.

CZŁONKAMI RODZINY, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 5, SĄ: DZIECI WŁASNE, DZIECI DRUGIEGO MAŁŻONKA ORAZ DZIECI PRZYSPOSOBIONE, PRZYJĘTE NA WYCHOWANIE I UTRZYMANIE PRZED OSIĄGNIĘCIEM PEŁNOLETNOŚCI INNE DZIECI, W TYM RÓWNIEŻ W RAMACH RODZINY ZASTĘPCZEJ, WNUKI I RODZEŃSTWO, MAŁŻONEK (WDOWA I WDOWIEC), RODZICE, W TYM OJCZYM, MACOCHA ORAZ OSOBY PRZYSPOSABIAJĄCE.

O ZASIŁEK POGRZEBOWY MOŻE WYSTĄPIĆ KAŻDY, KTO POKRYŁ KOSZTY POGRZEBU (W TYM OSOBA PRYWATNA, PRACODAWCA, DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, GMINA, POWIAT, OSOBA PRAWNA KOŚCIOŁA LUB ZWIĄZKU WYZNANIOWEGO). NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PRAWO DO UZYSKANIA ZASIŁKU WYGASA PO 12 MIESIĄCACH OD ŚMIERCI OSOBY, PO KTÓREJ ZASIŁEK SIĘ WYSTĘPUJE.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ ABY UZYSKAĆ ZASIŁEK POGRZEBOWY?

PODSTAWOWE DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY DONIEŚĆ DO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO, ABYŚMY MOGLI UZYSKAĆ DLA PAŃSTWA ZASIŁEK POGRZEBOWY TO:

 • AKT ZGONU
 • ORYGINAŁ RACHUNKU Z KANCELARII CMENTARZA, W PRZYPADKU CMENTARZY PARAFIALNYCH RACHUNEK OD GRABARZA LUB ZAŚWIADCZENIE OD KSIĘDZA
 • DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POKREWIEŃSTWO LUB POWINOWACTWO (SKRÓCONE ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO LUB DOWÓD OSOBISTY ZAWIERAJĄCY WYMAGANE DANE)
 • DOWÓD OPŁACANIA SKŁADEK ZUS W PRZYPADKU OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA LEGITYMACJE EMERYTA

 

Masz pytania?